fredag 05 april 2019

     
Start
Uppåt
Älgobs 2016
Älgobs 2015
Älgobs 2014
Älgobs 2013
Älgobs 2012
Älgobs 2011
Älgobs 2010
Älgobs 2009
Älgobs 2008
Älgobs 2007
Älgobs 2006
Fällda älgar 2018
Fällda älgar 2017
Fällda älgar 2016
Fällda älgar 2015
Fällda älgar 2014
Fällda älgar 2013
Fällda älgar 2012
Fällda älgar 2011
Fällda älgar 2010
Fällda älgar 2009
Fällda älgar 2008
Fällda älgar 2007
Fällda älgar 2006
Fällda älgar 2005
Fällda älgar 2000-2016

 

Wikmanshytte Bruks JK          
             
Fällda älgar 2011            
             
Datum Omr Pas nr. Ant. Tagg. Vikt kg. Ålder Tid kl. Djur
14 okt.              
             
1 Omr.1 12 3 163 1,5 år 8 Tjur
2 Omr.1 12 4 186 3 år 9,25 Tjur
3 Omr.1 12 2 136 1,5 år 9,25 Tjur
             
4 Omr. 2 14   76   12,45 Kvigkalv
5 Omr. 2 4   74   13,35 Kvigkalv
             
15 okt.              
             
6 Omr. 3-6-7 20   189 3 år 9,2 Ko
7 Omr. 3-6-7 22   72   11,15 Tjurkalv
             
8 Omr. 9 24   89   14,35 Kvigkalv
             
16 okt.              
             
9 Omr. 5 9 16 244 7 år 8,35 Tjur
10 Omr. 5 20   84   9,15 Kjurkalv
             
11 Omr. 5 17 6 228 3 år 15,25 Tjur
             
22 okt.              
             
12 Omr. 14-15 33   85   8,12 Kvigkalv
13 Omr. 14-15 18   119 1,5 år 9,45 Ko
14 Omr. 14-15 På stånd   182 12 år 10,45 Ko
             
15 Omr. 5 9   51,5   16,15 Kvigkalv
             
23 okt.              
             
16 Omr. 12-13 31   63   8,35 Kvigkalv
17 Omr. 12-13 14   171 1,5 år 9,15 Ko
18 Omr. 12-13 På stånd   190 10 år 13,25 Ko
             
Antalet fällda älgar 974        

Start | Älgobs 2016 | Älgobs 2015 | Älgobs 2014 | Älgobs 2013 | Älgobs 2012 | Älgobs 2011 | Älgobs 2010 | Älgobs 2009 | Älgobs 2008 | Älgobs 2007 | Älgobs 2006 | Fällda älgar 2018 | Fällda älgar 2017 | Fällda älgar 2016 | Fällda älgar 2015 | Fällda älgar 2014 | Fällda älgar 2013 | Fällda älgar 2012 | Fällda älgar 2011 | Fällda älgar 2010 | Fällda älgar 2009 | Fällda älgar 2008 | Fällda älgar 2007 | Fällda älgar 2006 | Fällda älgar 2005 | Fällda älgar 2000-2016

Webbplatsen uppdaterades söndag 19 januari 2014